Aort Koarktasyonu

AORT KOARKTASYONU

Kalbin sol karıncığından çıkan ve organlarımıza oksijeni yüksek kanı taşıyan büyük şah damarının sol kol atardamarını verdikten sonra olan darlıklarıdır. 
Doğuştan kalp hastalıklarının %8-10’unu oluşturur.

Tek başına olabileceği gibi bazı önemli doğuştan kalp hastalıkları ile birlikte de olabilir.

Aort koarktasyonu kendisini çoğunlukla yeni doğan döneminde özellikle kalp yetmezliği yaparak belli eder ancak yeni doğan döneminden sonraya hatta erişkin döneme dek kendisini belli etmeyen olgular da vardır ve bunlar da az değildir.

Aort koarktasyonunun en önemli bulguları bacak atardamarlarının nabızlarının hissedilmemesi ve hipertansiyondur.

Hipertansiyon saptanmış olan bir kişide aort koarktasyonunun olup olmadığı mutlaka değerlendirilmelidir.

Aort koarktasyonu tanısı muayene ve ekokardiyografi ile hemen tama yakın konulabilir. Bazen ek tetkikler gerekebilir.

Aort koarktasyonu tesbit edildiğinde hemen tedavi edilmelidir. Halen tedavisi öncelikle anjiografi ile dar olan kısmın görülerek balonlu kateter ile genişletilmesi, uygun vakalarda buraya stent konulması şeklinde olmakla beraber birçok olgu da cerrahi olarak tedavi edilir.

Kliniğimizde çok sayıda aort koarktasyonu tanısı almış ve balon, stent veya ameliyat ile tedavi edilerek takip edilmekte olan olgularımız vardır.