• 0 (530) 700 53 58
  • info@vefaklinik.com
  • Seyhan/ADANA

Hakkımızda

Prof.Dr. Selman Vefa Yıldırım

1987 yılında Kayseri Fen Lisesi’nden mezun oldum. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdim ve aynı yıl TUS sınavı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD’da uzmanlık eğitimine başladım. Çok verimli geçen yıllar sonunda 1998 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde göreve başladım.  2004 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi ‘ndeki Çocuk Kardiyoloji yüksek ihtisasımı tamamlayarak Adana’ya döndüm. 2004-2010 yılları arasında Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışmalarıma devam ettim. 2008 yılında doçent ünvanını aldım. 2010 yılından sonra Metro Hastanesinde bölge çocuklarının özellikle kalp sağlığı için yoğun bir dönem geçirdim. Yakın Doğu Üniversitesi afiliye öğretim üyesi olarak çalışmalarım sonrası 2018 yılında profesör ünvanını aldım, akademik çalışmalarım halen burada devam etmektedir. 2022 yılı Ekim ayından beri kendi yerimde (Vefa Klinik) hasta kabulüne devam ediyorum.  

Vefa Klinik’te

Asıl olarak Çocuk Kardiyolojisinin temel uğraş alanları yani: Doğumsal kalp hastalıklarının (kalbin yapısal ve işlevsel hastalıkları, kalp delikleri, darlıkları vb) tanı ve tedavisi ile takipleri, Sonradan ortaya çıkan kalp hastalıklarının tanı ve tedavileri, takipleri (kapak hastalıkları, Kawasaki hastalığı, kalp enfeksiyonları, eklem romatizması, kalp yetmezliği, diğer hastalıkların kalbe etkilerinin saptanması, OBEZİTE ve HİPERTANSİYON gibi), Ve tüm çocukluk dönemi temel ritim anormalliklerinin tanı, tedavi ve takipleri ile ilgilenilmekle beraber; Genel çocukluk hastalıklarının tanı ve tedavileri konularında da yardımcı olunmaktadır. Kliniğimizde tüm ekokardiyografik işlemler (fetal eko, transtorasik eko, transözofageal eko), ekg, ritim ve tansiyon holter işlemleri yapılmaktadır. Tanı sonrası gereken hastalarımızın yatışları ve anjiografi, anjiografi ile ameliyatsız kalp hastalığı tedavileri (asd, vsd, pda kapatma, stent işlemleri, balon işlemleri) anlaşmalı olduğumuz hastanelerimizde tarafımızdan yapılmaktadır.  Yakında çocukluk döneminde de bir problem haline gelmiş olan Obezite merkezimizle de çalışmalarımıza yeni bir katman ekleyeceğiz.

Basında Biz

Çocuklarda herhangi bir sebeple kalp hastalığından şüphelenildiğinde bizi doğru teşhise götürecek ve bir an önce tedavinin başlanmasını sağlayacak bazı önemli araçlarımız var elbette.https://www.gunaydingazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-selman-vefa-yildirim/cocuklarda-kalp-hastaliklarinin-teshisini-nasil-koyariz/9458/

Gebelik sırasında oluşan (gestasyonel) veya annede varolan şeker hastalığı (Diyabetes Mellitus) anneye olan etkileri ve bu etkilerin bebeğe olan yansımaları dışında doğrudan bebek üzerinde de bazı problemlerin gelişmesine neden olan önemli bir durumdur.https://www.gunaydingazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-selman-vefa-yildirim/gebelikte-diyabet-hastaliginin-bebek-acisindan-onemi/9465/

Doğumsal kalp hastalıkları yani kalpteki yapısal bozukluklar gebeliğin erken dönemlerinden itibaren oluşmaya başlarlar ve çoğu hamileliğin 20-25 haftalık aralığında bu oluşumu tamamlamış olurlar. Dolayısıyla en önemli teşhis aracımız kalp ultrasonu olan ekokardiyografi ile biz bu dönemlerde eğer var ise yapısal kalp hastalıklarının çok büyük bir kısmını, kalp yetersizliği durumunu ve anormal kalp atımları varsa bunları görebiliriz.https://www.gunaydingazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-selman-vefa-yildirim/hamilelik-sirasinda-bebekte-kalp-hastaligi-saptanabilir-mi/9468/

Ah şu üfürüm, üfürme, üfürük, hava sesi?

Bazen herhangi bir sebeple bebek veya çocukları bir hekime gösterdiğimizde ağız, burun boğaz muayenesi derken kalp bölümünü dinledikten sonra muayene bitiminde kalp muayenesinde üfürüm duyuyorum, daha önce kalp bölümüne gösterdiniz mi veya kalbinde delik olabilir kalp bölümüne götürmeniz gerek dediği çok olur. https://www.gunaydingazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-selman-vefa-yildirim/ufurum-sesi-nedir/9476/

Canlı Yayınlarımız